Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCI Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCI Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCI Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCI Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCI Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCI Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCI Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCI Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCI Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCI Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCI
Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCI

Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCITESTY PSYCHICZNE

Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCITesty takie są płatne i muszą je zaliczyć wszystkie psy, które mają być używane do rozpłodu.
Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCIOrganizowane są w oddziałach związków kynologicznych na wiosnę i jesienią.

Zadania stawiane psom:

1. Sprawdzenie zachowania wobec ludzi

Pies na smyczy przechodzi wśród grupy spokojnie poruszających się ludzi ( jest to grupka składająca się, z co najmniej 5-6 osób, poruszających się w obszarze 10 x 10 m). Przewodnik zatrzymuje się przy obcym człowieku i ludzie rozmawiają, idą w jednym kierunku, po chwili przewodnik poleca psu wytrzymać spokojnie dotknięcie przez obcego człowieka
Test zaliczony jest, o ile pies nie wykazuje żadnych oznak agresji ani strachu.

2. Reakcja na sytuacje nietypowe.

Przewodnik z psem na luźnej smyczy przechodzi, obok w odległości do 10 m ktoś przebiega w kierunku prostopadłym, do ruchu przewodnika z psem, nie drażniąc ani nie pobudzając psa.
Test jest zaliczony, jeśli pies zachowa się obojętnie lub wykaże zainteresowanie biegnącym, ale bez zachowań agresywnych czy pościgu. Zachowanie agresywne lub pościg powodują dyskwalifikacje. Przewodnik w trakcie testu może mówić do psa, wpływać na jego zachowanie.

3. Reakcja na inne zwierzęta.

Przewodnik z psem na smyczy idzie w kierunku dobrze wyszkolonego spokojnego psa poruszającego się też na smyczy, oba psy idą razem ok. 20 m przy swoich właścicielach w dystansie nie większym niż 3 m, po czym przyjmują pozycję siedzącą przy właścicielach na czas 1 minuty.
Test zaliczony, jeśli pies testowany zachowa się obojętnie lub wykaże zainteresowanie, ale zostanie opanowany przez przewodnika. Zachowanie agresywne powoduje dyskwalifikację.

4. Reakcja na strzał.

Strzał z korkowca oddaje się w odległości 30 kroków od idącego na smyczy psa.
Test zaliczony, jeśli pies nie wykaże lęku.

5. Sprawdzanie odporności psychicznej.

Przewodnik z psem na luźnej lince przechodzi nie dalej niż 5 m obok drążka z chorągiewką ( wysokość – 1 m). Do drążka przywiązana jest 10 – metrowa linka, trzymana przez stojącego dalej pomocnika. W chwili przechodzenia z psem, drążek zostaje przewrócony. Pies może objawić niepokój, odskoczyć, ale musi po chwili spokojnie z przewodnikiem dojść do leżącej chorągiewki. Przewodnik może psa zachęcać, podejść pierwszy, nie może psa ciągnąć
Test zaliczony, jeśli pies bez przymusu fizycznego podejdzie do przedmiotu. Jeśli pies nie zdecyduje się na podejście – test nie może być zaliczony.

Na ocenę pozytywną pies musi zaliczyć minimum 4 części testu. Wtedy w rodowodzie, rodowodzie dokumentacji hodowlanej, w metrykach i rodowodach psów pochodzących po rodzicach testowanych wpisuje się odpowiednią adnotację. Wyników nie ocenia się punktami – tylko adnotacją – zaliczył, nie zaliczył.

Według zasad i regulaminu Związku Kynologicznego w Polsce, do Hodowli dopuszcza się Psa, który na 3 wystawach powyżej 15 miesięcy uzyskał oceny doskonałe od 2 różnych sędziów w tym jedną ocenę z wystawy międzynarodowej lub klubowej, ma wynik prześwietlenia na dysplazji stawów biodrowych dopuszczający do hodowli (A,B,C), zaliczył pomyślnie testy psychiczne oraz ukończył 18 miesięcy w dniu uznania go jako reproduktora. Natomiast suki dopuszcza się do hodowli wieku powyżej 15 miesięcy, które uzyskały 3 oceny doskonałe bądź bardzo dobre od 2 różnych sędziów w tym jedną ocenę z wystawy międzynarodowej bądź klubowej, ma wynik prześwietlenia na dysplazji stawów biodrowych dopuszczający do hodowli (A,B,C), zaliczyła pomyślnie testy psychiczne.

Warunkiem do rozrodu przy wyniku prześwietlenia na dysplazji C jest że drugi osobnik musi mieć wynik prześwietlenia koniecznie A

Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCIWzorzec »
Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCIPochodzenie »
Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCIUżytkowość »
Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCIOdmiany »
Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCICharakter »
Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCIUtrzymanie »
Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCIPielęgnacja »
Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCIChoroby »
Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCISelekcja »
Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCITesty psychiczne »
Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCIZanim kupisz ! »

« WSTECZ

mgr inż. Kinga Fabisiak - hodowla Imperial Eriador FCI
Gorzów Wielkopolski
tel. +48. 504 075 847
email: imperial.eriador@op.pl, kaukazy@op.pl

Ostatnia aktualizacja: || Webdesign: Marta Borkowska - SEPIS Project || 1998- © Imperial Eriador FCI