Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCI Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCI Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCI Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCI Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCI Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCI Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCI Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCI Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCI Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCI Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCI
Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCI

Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCISELEKCJA

Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCIDysplazja
Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCIW Polsce selekcja owczarków kaukaskich odbywa się na wystawach, przez badanie na dysplazję stawów biodrowych i testy psychiczne.

Wystawy

Psy mogą być zgłaszane na wystawę wyłącznie do jednej z następujących klas:
- Klasy szczeniąt - wiek od 6 do 9 miesięcy
- Klasy młodzieży - wiek od 9 do 18 miesięcy
- Klasy pośredniej - wiek od 15 do 24 miesięcy
- Klasy otwartej - wiek powyżej 15 miesięcy
- Klasy użytkowej - wiek powyżej 15 miesięcy, z certyfikatem użytkowości
- Klasy championów - dla psów posiadających tytuły championa międzynarodowego lub krajowego polskiej lub zagranicznej organizacji kynologicznej uznanej przez FCI
- Klasy weteranów - dla psów i suk, które ukończyły 8 lat
Dla klas otwartej, użytkowej i championów nie określa się górnej granicy wieku. Przy ocenie psów sędzia bierze pod uwagę ich wady wrodzone i nabyte, fizyczne i psychiczne.

Ocena indywidualna dotyczy danego osobnika. Przy ocenie indywidualnej pies może otrzymać jedną z poniższych ocen:
a) DOSKONAŁA,
b) BARDZO DOBRA,
c) DOBRA,
d) DOSTATECZNA,
e) DYSKWALIFIKUJĄCA
f) NIE DO OCENY.

Ocena "DOSKONAŁA" (DOSK.) Może być przyznana psu, który jest bardzo bliski ideałowi wzorca rasy jest wystawiany w doskonałej kondycji, wykazuje harmonię oraz klasę w postawie i ruchu, a także o zrównoważonym temperamencie. Typowe cechy rasy przeważają i pozwalają zignorować drobne niedoskonałości, ale cechy płci muszą być wyraźne.

Ocena "BARDZO DOBRA" (BDB) może zostać przyznana jedynie psu, który posiada typowe cechy rasy i ma zachowane proporcje oraz jest we właściwej kondycji. Nieliczne, drobne błędy mogą być tolerowane, ale nie błędy w zakresie budowy.
Ta ocena może być przyznana jedynie psu dużej klasy.

Ocena "DOBRA" (DB) powinna być przyznana psu, który posiada główne cechy charakterystyczne rasy, a wykazywane wady nie są dyskwalifikujące.

Ocena "DOSTATECZNA" (DOST.) Powinna być przyznana psu, który odpowiada wzorcowi rasy, jednak nie posiada pewnych cech uznanych za istotne lub, którego kondycja fizyczna nie jest optymalna.

Ocena "DYSKWALIFIKUJĄCA" (DYSKW.) Powinna być przyznana psu, który:
- nie odpowiada typowi wymaganemu we wzorcu rasy,
- którego zachowanie wyraźnie odbiega od wzorca lub jest agresywne,
- wykazuje anomalie jąder, wady uzębienia lub zgryzu, wady umaszczenia, gatunku szaty lub albinizm.
Ta ocena powinna być przyznana psom, których wady typu mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia oraz psom wykazującym poważne lub dyskwalifikujące wady w rozumieniu wzorca rasy.

Psy, którym nie można przyznać żadnej z powyższych ocen, powinny zostać zwolnione z ringu z werdyktem:

NIE DO OCENY (NDO). To określenie jest przewidziane dla każdego psa, który:
- nie porusza się prawidłowo, stale skacze na wystawcę lub próbuje uciec z ringu, co uniemożliwia ocenę mechaniki i typowości ruchu,
- stale unika sędziego uniemożliwiając ocenę zgryzu i uzębienia, budowy ogona lub jąder,
- wykazuje ślady przeprowadzonych operacji lub leczenia, które mogą być uznane za próbę oszustwa.

To samo dotyczy sytuacji, gdy sędzia ma uzasadnione podejrzenia, że przeprowadzono operację, której celem było skorygowanie wad powiek, uszu lub ogona. Uzasadnienie adnotacji NIE DO OCENY powinno być wpisane w karcie oceny psa.

Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCIWzorzec »
Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCIPochodzenie »
Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCIUżytkowość »
Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCIOdmiany »
Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCICharakter »
Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCIUtrzymanie »
Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCIPielęgnacja »
Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCIChoroby »
Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCISelekcja »
Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCITesty psychiczne »
Hodowla owczarków kaukaskich, kaukazy z Imperial Eriador FCIZanim kupisz ! »

« WSTECZ

mgr inż. Kinga Fabisiak - hodowla Imperial Eriador FCI
Gorzów Wielkopolski
tel. +48. 504 075 847
email: imperial.eriador@op.pl, kaukazy@op.pl

Ostatnia aktualizacja: || Webdesign: Marta Borkowska - SEPIS Project || 1998- © Imperial Eriador FCI